Regulamin wykorzystania vouchera do kina w postaci elektronicznej w sieci KinAds:

   1. Voucher elektroniczny (e-kod) to unikatowy kod składający się z cyfr i liter.

 

  2. E-kod jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet.
  3. Voucher występuje w formie elektronicznej jako unikatowy i jednorazowy kod uprawniający jego Okaziciela do wymiany kodu na jednoosobowe zaproszenie do kina na film 2d dostępny z bieżącego repertuaru kina (jeden numer = jeden bilet).
  4. Kod jest generowany z sytemu KinAds.
  5. Każdy voucher ma unikalny numer seryjny (ciąg cyfr i liter) umożliwiający weryfikację jego oryginalności i jego realizację przez Okaziciela.
  6. Kod można zrealizować od poniedziałku do niedzieli po wcześniejszym okazaniu kodu w kasie kina
  7. Kody nie obowiązują na seanse przedpremierowe, pokazy zamknięte i specjalne, maratony filmowe etc
  8. Kod ma określony termin ważności. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności kodów.
  9. Nie ma możliwości dopłaty do kodów ani ich wymiany na inny rodzaj.
  10. Voucher po jego wydaniu nie podlega wymianie ani zwrotowi. Voucher raz wykorzystany nie może być ponownie użyty.
  11. Kod nie zostanie przyjęty jeśli numer jest nieczytelny bądź został wcześniej zrealizowany.
  12. Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu – voucher nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na dany seans.
  13. Voucher nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze.
  14. Kinads zastrzega sobie, że nie odpowiada za godziny otwarcia kin, jak również przerwy wakacyjne, awarie itp.
  1. 15. Wszelkie reklamacje prosimy składać pod adres:

biuro@kinads.pl

  16. KinAds zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Instrukcji. Wszelkie zmiany w niniejszej instrukcji będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.kinads.pl

 

Lista kin w których można zrealizować kod